Hipertrofia żelaza

ato 2

graphics CC0

Tomasz Kucina

Hipertrofia żelaza-

 

szacunek bywa czasem – postawą destruktywną
bierze uzasadnienie z siły i strachu
czasem nawet łypie ze stali
nic nie upoważnia mnie
do bycia poprawnym pochlebcą zamiast cynicznym klakierem
wieszczyć z ogruczolonej łodygi
słowa jak tynktura czerwona
transmutują z mocą zimnego metalu

żelazna ogłada moralitetu
oznacza bycie stalowym plutokratą
wspomaga ducha oręża
wartościuje w człowieczeństwie

jestem statystycznym fanem Holinsheda
czasem bywam poetą 
nie pretenduje do tronu – jak Makbet
nie zniósłbym błękitu krwinki w zbyt tradycyjnej żyle
wyrzekłem przywilejów i bogactwa
skoro brakuje mi tylko
ptasiego mleka – i dokładnych paronimów

nieuczynny –  i w szacunku do hierarchii
co źródło ma w sumienia drylu i porządku
człowiek żyjący we mnie
kocha wolność uporządkowanej materii

i nie pragnie braku ometkowania
będę pieścił twardsze słowa
ponieważ – zawsze życzyłem prawdzie w oczy
odporny – na czary zauroczenia uzyskiem
—–