Po zmartwychwstaniu

image

graphics CC0

 

Tomasz Kucina

Po Zmartwychwstaniu-

co będzie dalej? Pantecoste
jest Jezus nauczanie Boskie
siedem tygodni przychodził do Nich
przez ściany Wieczernika wchodził
i ran dotykać pozwolił Boga
dotknął uwierzył niewierny Tomasz
w drodze do Emaus uczył nie kłamał
podzielił chlebem – poznali Pana
a On im zniknął w chmurze rozpłynął
chociaż szukali – znaleźli Wino
Duch pocieszyciel został z Jakubem
i sieci kazał rzucać na próbę
uczeń Didymos i Natanael
poznali Pana w blasku i chwale
na Tyberiadzkim Jeziorze połów
sam szukał wiernych Mu – Apostołów
synów nauczał Zebedeusza
czym dla człowieka zbawienna Dusza
a w drodze Szawła do Damaszku
oślepił Wiarą boskiego blasku
gdy go przemienił przejrzał na oczy
i apostolskie dzieje zjednoczył
pod Świętym Pawłem Kościół z Ołtarzem
przewraca kłamców no i kramarzy
Bóg ludzi zmienia – im błogosławi
a obiecawszy że kiedyś Zbawi
z Góry Oliwnej żegna tę Ziemię
braciom oznajmia Wniebowstąpienie
w Pięćdziesiątnicy Dzień zwalczył złego
zsyłając Uczniom Ducha Świętego
Ci w cztery strony świata podążą
by głosić prawdę nieznanym lądom
choć pomieszane ludzkie języki
Słowo – Królestwem Bożej Mistyki