Herosi Tyrteusza

graphics CC0

Tomasz Kucina

Herosi Tyrteusza-

Tyrtajos na Peloponezie
duch elegii kąpie tu – w Morzu Jońskim
pachnące gaje oliwek

Spartanie zakują zbuntowanych niewolników
stłumią powstanie
lekkozbrojni Heloci
nie doceniają swych panów Hoplitów
ustanowionego prawa i porządku

Ateny smakują w poezji tyrtejskiej
sumienie z poematów
delfickie wyrocznie
ogrom przepowiedni za wspólną sprawę

„Rzecz to piękna”

Plamy triumfu na strunach heroizmu
pieśni wojenne
uznane embateria – kordony moralności
wieczyste pragnienie Sparty
i sztuka oratorium

Jest teza – negatywne argumenty
wyrazem kompleksów i tchórzostwa
nic nie warta jednostkowa cnota ARETE
triumfalizm i wspólnota
tyrtejski ideał Ojczyzny:

„dzieci maleńkie”
„starcy czcigodni”
„los najgorszy”
„człowiek odważny”

a miernikami heksametry