Ten czyn tęczy

graphics CC0

Tomasz Kucina

Ten czyn tęczy-

obrazy ulicy.

gdybym przystanął na moment,
całkiem odrębny w pastelowych kolorach
wśród gniewnych naczelniaków upiększonych sztafażem
w warstwie formalnej – czyli w egzegezie
ich licznych kolorów zawłaszczających – znaczenia.

co poczułbym w sobie – w zastępstwie krytycznej nienawiści
uczynnej woli pędu ich mobilnego sumienia?
w ich mieście krwi miesięcznej bez proporcji i perspektywy,
w dywersji krzyku, makiawelicznych transparentów,
bezpłciowych ostracyzmów,

embrionów w formule – czysto hipotetycznej.

są niesforni, zbyt fabularni
jak dzieci w polu kukurydzy – chociaż dawno dorośli.