Sonet Akropolis

partenon 1

graphics CC0

Tomasz Kucina

Sonet –
Akropolis

na moich oczach
Akropol czas wskrzesza 
z rzeźb –
Iktinosa i Kallikratesa

vita brevis, ars longa… [śmiga – grecka strzała]
życie jest krótkie [sztuka długotrwała]
me oko nie patrz w marne kosztowności
sens odczyń w sztuce – w greckiej Muz tkliwości

w czasach Hellady – wymyślono kanon
tu formę rzeźby określono liczbą
była symetriarytmharmonii – piano
czczono proporcję – z zasadą klasyczną

dwadzieścia pięć wieków – lecz ciągle tu popyt
na starożytnych Greków monumenty
jest – Wenus z Milo – i rzeźby Fidiasza

przy Partenonu tryglifie – metopy
tam – dziarski heros na koniu zaklęty
greckie fasony buńczucznie – rozprasza