Ekonomia płci

graphics CC0

Tomasz Kucina

Ekonomia płci-

wiesz?
już nie przepuszcza się
kobiet przodem
przez otwarte drzwi
w kombinatach
efektywnych inwestycji
mieszka
efektowne „ono”
zaradne ergonomiczne pożądanie
bezpłciowego sukcesu
analizuje „nijako”
raporty ekonomii
dobra są finalne
a waluty hermafrodyckie
usługi
trafiają bezpośrednio
do operatywnych
odbiorców wrażeń
frykcyjne zapotrzebowanie
bywa oznaką
kopulującej gospodarki
wyczekiwany cykl menstuacji
„nijak” koniunkturalny
bywa jednak
pochodną
męskiego wtórnego popytu
oraz damskich
stópek procentowych w szpilkach
rynkowy eunuch antydyhotomiczny
wulgarnej redystrybucji
ciągnie wiepsze i fury
po szynach
rozprowadza wagony dobrobytu
do izogamicznych ciał fiskalnych
mutuje geny
egalitarny rynek
uzysków i strat
w archetypach
racjonalnych społeczeństw
kalkuluje
a następnie komercjalizuje
aktywności przygodne
modele prognoz i eksploracji
nie definiują
savoir-vivre
choć jakby w typie
cross cultural
już dawno
zniesiono wszelkie bariery
w przepływie „rodzajów” kapitału
i nie ma
efektu Matyldy
w drzwiach
kooperatywnych mijanek
zamontowano
„zawiasy” z parytetów