Diogenes

graphics CC0

Tomasz Kucina

Diogenes-

Diogenes był wariatem
praktykował ascetyzm
używał doskonałości duchowej
do celów
osiągnięcia świętości
mieszkał w beczce
i sikał po ulicy
ale czy świętemu na niby wypada domagać się
zniesienia małżeństwa
i głosić idee cynicznego bezwstydu?
więc jaka prawda poprzez rozum
który używa cynizmu?
szalony starzec
idiota!

i siedzi Diogenes półnagi
na schodach Szkoły Ateńskiej
wśród sofistów i stoików
jak z obrazu Rafaela Santi
o blok kamienny
opiera się Heraklit
Pitagoras – Sokrates – Euklides
niecne przyjmują pozy
a świat jest ciągle inny
wykracza poza miałkość intelektu
jak Platon z twarzą Leonarda da Vinci
który palcem wskazuje na niebo
anaideia…

zwierzę – natura

człowiek i wolność

czyli
że bliżej sumienia?