Awaria zmywarki 2040

graphics CC0

Tomasz Kucina

Awaria zmywarki 2040–

 

nie idzie dogadać

Bóg dał; nam nikiel

w temperaturze pokojowej – całkiem nieaktywny
więc siedzi
jeszcze bez reakcji
zimny – na wysokim połysku – i bez grzebienia

jprd !… [piiiiiiii]

czyta z tego pejdżera
oddechem zapocił
cały
alfanumeryczny ekran LCD

gdy

robot wysuwa klawiaturę Qwerty
ożywają dożylnie

naczelne sensory logiki

i gibon wykrzykuje: eureka!

nareszcie zrozumiał
nawalił
sygnalizator głosowo/tonowy – robota

i trzeba będzie ręcznie pieprzyć się – z naczyniami

nie idzie dogadać