Stymulator natchnienia

graphics; CC0

Tomasz Kucina

Stymulator natchnienia-

mózg.
grudki lęku jak skłonność do kofeiny
czy depresji. zwinne. przenikające przez gąbkę zmysłów
do kaduka
lub stu miliardów połączeń pojedynczego Homo sapiens
to twoja elektryczna wojna
szesnastokrotność populacji – abalietas neuronów
gdy poszukujesz śladowych
ukąszeń poezji – domykasz właz Pandory

ośrodki przyjemności. tu zmierzasz niczym po kostkę cukru
po mózg anty_Einsteina
z lirycznej percepcji przestrzennie iskrzy doba
siedemdziesiąt tysięcy metafor
a raptem może jedna – pasuje do koncepcji

przychodzą do oczu jak skorpion glukozy
uzbrojony w peptydy
chwilowa ofensywa
1 litr – za 10 milionów dolarów to jad skorpiona
pod brunatnym pancerzem trepanuje natchnienie
z elektrycznych synaps
chimera neurogenna
izochorą wiersza