Smog fremeński


IMG_20170108_103243

graphics CC0 

Tomasz Kucina

Smog fremeński-

kto tu stuka w poselstwie do bram Izmaela?
parny smok
na halabardzie świętego Jerzego
ze
sztyletem z czerwia pustyni
kraina urojonego wyziewu
ciemność skraca dystanse
mniej straszne są gady pomroczne
nie smok lecz smog upiór
podarowany od Boga Imperatora Diuny
zapamiętaj
ostatnią pustynią będzie Serir
od upadłego Fremena anioła suchej pustyni
upadnie cały ekosystem

Sporne tradycje wychowania

Fot;CC0

Tomasz Kucina

Sporne tradycje wychowania-

gdy państwo wchodzi w okres prosperity – bądź pewien podziałów
przykładem starożytna Grecja

zachłanna natura ludzka i homeryckie ideały
pochwalone szlachectwo krwi – tak istotne arystokratom
idzie w odstawkę – Tukidydes autor Wojny peloponeskiej
dobrze rozumiał koniec epoki i władztwa Rady Areopagu

ale to przecież arystokrata Kimon
zatapia dwieście okrętów fenickiej floty – to pogrom Persów
sto trier zwodowanych przez Temistoklesa jest tego przyczyną
odtąd Grecy niepodzielnie zapanują na Morzu Śródziemnym

hegemonia Aten w Pamfylii nie obroni arystokracji
od wpływu demagogów
Perykles i Efialtes w końcu zaczną grzebać w inżynierii społecznej
a nauczyciele soficcy w słowie – to znaczy – w logos

Hippiasz i Antyfont podzielą prawo na naturalne i konwencjonalne
a wszystko w pozorach demokracji
bo w rzeczy samej – edukacja sofistyczna nie wychowała
obywatelskiej społeczności – raptem – jej liberalnych przywódców

zastąpienie cnót wrodzonych przekonaniem – tylko – o woli człowieka
jest bożkiem chaosu – podziałów – pewną aitiologią gniewu Boga

(mini traktat poetycki z rysem indywidualnym)

przypis: aitiologia – badanie przyczyn, procesów, zjawisk
triera – starogrecka galera z trzema rzędami wioseł