Sporne tradycje wychowania

Fot;CC0

Tomasz Kucina

Sporne tradycje wychowania-

gdy państwo wchodzi w okres prosperity – bądź pewien podziałów
przykładem starożytna Grecja

zachłanna natura ludzka i homeryckie ideały
pochwalone szlachectwo krwi – tak istotne arystokratom
idzie w odstawkę – Tukidydes autor Wojny peloponeskiej
dobrze rozumiał koniec epoki i władztwa Rady Areopagu

ale to przecież arystokrata Kimon
zatapia dwieście okrętów fenickiej floty – to pogrom Persów
sto trier zwodowanych przez Temistoklesa jest tego przyczyną
odtąd Grecy niepodzielnie zapanują na Morzu Śródziemnym

hegemonia Aten w Pamfylii nie obroni arystokracji
od wpływu demagogów
Perykles i Efialtes w końcu zaczną grzebać w inżynierii społecznej
a nauczyciele soficcy w słowie – to znaczy – w logos

Hippiasz i Antyfont podzielą prawo na naturalne i konwencjonalne
a wszystko w pozorach demokracji
bo w rzeczy samej – edukacja sofistyczna nie wychowała
obywatelskiej społeczności – raptem – jej liberalnych przywódców

zastąpienie cnót wrodzonych przekonaniem – tylko – o woli człowieka
jest bożkiem chaosu – podziałów – pewną aitiologią gniewu Boga

(mini traktat poetycki z rysem indywidualnym)

przypis: aitiologia – badanie przyczyn, procesów, zjawisk
triera – starogrecka galera z trzema rzędami wioseł

Orle gniazdo

 

orzeł-3-vid gif

graphics CC0

Tomasz Kucina

Orle gniazdo-

uczyń

twa pamięć gatunkowa uwiła kiedyś gniazdo
jak orzeł bielik w obłoku bloków skalnych

skuteczność w formie zachowań
unika ryzyka i aktów niepowodzenia
to rola dumnego ptaka
strzeże praw gatunku

i czynisz chrzest człowieku
utrwalasz doświadczenie

był pierwszy lot nad lechickim gniazdem
do niego spiżu dorzucono
wytopiono dzwon

pod skrzydłem w cieniu
tulono berło i koronę
krzewiono wiarę

o dumo dziejów
co demaskujesz systemy i narody
unosisz słowa i góry – wyzwól z kajdan natchnienie

uczyń symbiozą
by strącić demona niezgody długotrwałej
i ocal pamięć historyczną

a orła zaklnij w ptaka ojcowizny