Moneta

image

                                                                                          graphics CC0

Tomasz Kucina
Moneta-

11.06.2015r.


wstrętna władzo

znana jest twa łagodność i łaskawość
wołają do ciebie Clementia
inteligencji dostojny narząd
membrana myśli napięta

Iustitia
ci inni – to sprawiedliwość i prawość
nadrzędna inwestycja
ufność i bezpieczeństwo – twa mistyka
na imię ma Securitas

i śpiew cantus Abundantia róg obfitości
radosna wesoła Hilaritas
Indulgentia popędliwości
o którą
się wielu potyka

mowa twoja powabna ów duch opekuńczy
Genius
napaja mnie kieszeni skurczem
skromność i szczerość to Pudicitia
i Disciplina genu

każdy o prawa twoje potyka
my ludzie dobrze wiemy

Roje

graphics; CC0

Tomasz Kucina

Roje-

krystaliczna sól

mineralna słoność ludzkiego potu
spływająca strużką ulicznych eskapad

kiedy mijasz dziesiątki istnień

idą pod prąd
snują po kolizyjnych kursach doznań

ulice uli okrągłego słońca

w podróży za swoją królową
czyli wytyczną łask dla sformalizowanego społeczeństwa

gdzie pszczeli kit – a insekt  płaci słono

za wszystkie bzdury  wieku przyśpieszonego
gdzie nie ma czasu na współczucie

a żądło zysku zapienia słoną krew