Mikrograwitacja

graphics CC0

Tomasz Kucina

Mikrograwitacja-

 

ruch – szmer – ust szept

fason industrialu

gwiazd konfetti w ISS

w procesorach szału

myśli tu poety szklą

elektronów sample

uprzemysłowiony wiersz

z dipoli i anten

ile interplanetarnych słów

złudzenia optyczne

z cieni i kontrastów kunszt

dźwięków motoryczność

jak najdalej ziemski głaz

pewnie w apocentrum

wolno się otwiera właz

z hermetycznych lęków

ruch modułów mowy duch

wersy z radiostacji

tam daleko Dobry Bóg

z mikrograwitacji

pozaziemski Nowy Rok

laser semantykiem

wystukuje wiersza song

wchodzą – na orbitę

Wcielenie floroliryczne

graphics CC0

Tomasz Kucina

Wcielenie floroliryczne–

 

pachnie kora z drzew odarta
park poety – taki miód
dojmująca nieodparta
z której wystrugano stół
na tym stole gra poezja
wyodrębnia przestrzeń bezmiar
zrymowanych słów

jakieś echo wciąż powtarza
słowikami lepkich ust
nasze głowy ciąg rozprasza
roztrelonych taktów – nut
czy te ptaki żyją w środku
serca nam próbują rozkuć
z lodowatych grud?

pachnie parkiem słowa roztwór
lep z pajęczyn wije nić
może ptaki są z kosmosu
tu ujrzały – pierwszy świt?
gdzieś poezji otchłań z gąszczu
rozśpiewane lotne monstrum
zatem – warto żyć

słowo żywe wam przynoszę
które pachnie tak jak darń
wyuzdanych rymów kosze
jakie rozpraszają czar
dar poezji nurtującej
co park opatula pnączem
z poskręcanych lian

w zieleń wtapia każdy wyraz
rym obrasta w świetlny nimb
nieustannie pulsem żyła
wystukuje taktów rytm
jeśli chcecie to słuchajcie
młodsi – średni – matuzalce
tej lirycznej gry

czerwiec 2015