Highland games

 

 

 

           

 

  graphics; CC0

Tomasz Kucina

Highland Games-

 

runo
ta meszkowatość mowy
ci
zachłanni ludzie z mocy swojego socjolektu
dumni i tradycjonalni
od ostrych korzennych przypraw
od Ducha
czarnej Damy z Larkhall
w kraju whisky i sklonowanej owcy Dolly
gdzie
amarantowy krzyżodziób
z rozdwojonym ogonem
rozprasza kobaltowe niebo

serca na pola

w kraciaste tartany ozuci brodaci mężczyźni
z mozołem dźwigają sześciometrowe bale
rzucają
nimi przez poprzeczkę
do plastyki słowa
dokoptowano gesty
ubrani w kilt no i buckle
ich męskie pasy cnoty – i tłusty tyłek bez majtek
pod niebem pełnym semantyki i bagpide
rozmawiają z duchami przyrody
z menhirami przodków
od Świętego Andrzeja
w każdym drzewie
usłyszysz celtycką poezję

serca na pola

kobiety tańczą taniec gaelicki
highlight dancing
rytmiczne uderzenia bębnów – piszczałek
i akordeonów
w powietrzu czuć pieczone cynaderki
gdzieś
łamią maślane pieczywo
i leją się hektolitry piwa
a
z ruin zamku Urquhart
wynurza się potwór z Loch Ness
i słychać
podszepty zachodów słońca
niepoprawnych romantyków
——

Moneta

image

                                                                                          graphics CC0

Tomasz Kucina
Moneta-

11.06.2015r.


wstrętna władzo

znana jest twa łagodność i łaskawość
wołają do ciebie Clementia
inteligencji dostojny narząd
membrana myśli napięta

Iustitia
ci inni – to sprawiedliwość i prawość
nadrzędna inwestycja
ufność i bezpieczeństwo – twa mistyka
na imię ma Securitas

i śpiew cantus Abundantia róg obfitości
radosna wesoła Hilaritas
Indulgentia popędliwości
o którą
się wielu potyka

mowa twoja powabna ów duch opekuńczy
Genius
napaja mnie kieszeni skurczem
skromność i szczerość to Pudicitia
i Disciplina genu

każdy o prawa twoje potyka
my ludzie dobrze wiemy